Rozsah výuky

Co by děti měly doma za týden procvičit

Plán od 15.6. 2020

 

Poslední výuka  on-line přes Teams

Team 1  – pátek 19. 6. od 13.30 -14.30

 

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí

  1. a) učebnice strana 99,100-přečti si žluté tabulky

ústně 100/3,4,6,8, písemně 100/7+vzorce souvětí

b)Přepiš následující cvičení. Označ vlnovkou v každé větě slovesa.

Za každou větu napiš VJ (věta jednoduchá) nebo S (souvětí).

PS Magik strana 65/2,3

Anglický jazyk

Opakování  slovíček –Unit 8 (počasí+oblečení+průběhový čas)

https://quizlet.com/83452294/happy-street-2-unit-8a-whats-the-weather-like-flash-cards/

https://quizlet.com/83453385/happy-street-2-unit-8b-the-clothes-flash-cards/

https://quizlet.com/83454223/happy-street-2-unit-8c-verbs-slovesa-v-prit-pr-case-flash-cards/

PS 72/2-nejdříve si přečti věty a pak dopiš na linky

jména Polly, Jack, Greg, Daisy (napoví ti oblečení)

 a obrázek podle vět vybarvi

PS 73/3,4- Do každého obrázku nakresli sebe v oblečení,

které je vhodné do daného počasí. Pak napiš-doplň věty

o počasí a o oblečení, které máš na sobě na obrázku 1 a 2

PS strana 74, 76( see=vidět, walk=chodit, montains=hory,

nobody=nikdo, here=zde, scary=děsivý, strašidelný), 78

Matematika

Zlomky-učebnice strana 91-93

něco ústně, písemně 91/2,5

92/2,3,4,93/1,2

PS Fotbalista strana 12 (někdo má již hotovo z online výuky), strana13/1,2

Průměr učebnice strana 99 nahoře-výklad

vysvětlení průměru -video

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-59/

písemně 99/1,2,3,5

Vlastivěda

Severní Morava

Přírodověda

Rybník-živočichové

Plán 8.6.-12.6. 2020

 

Výuka on-line přes Teams

Team 1  – pátek 12. 6. od 13.30 -14.30

 

Český jazyk

Opakování podst. jm. PS Magik strana 56

Slovesa-minulý čas PS Magik strana 61

Opakování-slovesa učebnice strana 95-97

něco ústně, písemně 97/6, 96/5 +5a -př. dobývali

 -dobývají-budou dobývat+5b+5cAnglický jazyk

UNIT 8 What´s the weather like today? Jaké je dnes počasí?

Nová slovíčka -přepiš do slovníčku

(tučně označená slovíčka psát nemusíš, pokud si je pamatuješ ze 3.třídy)

sunnyvýslovnost (sany)slunečno
Is it sunny?(izit sany)Je slunečno?
windy(vindy)větrno
foggy(fogy)mlhavo
today(tdej)dnes
afternoon(áftnun)odpoledne
weather(vedr)počasí
I´m wearing…(ajm vérin)mám právě na sobě…
He/She´s wearing…(hís,šís vérin)on/ona má právě na sobě…
coat(kout)kabát
boots(bůts)(vysoké) boty
trousers(trauzrs)kalhoty
jumper(džampr)svetr
shoes(šůz)boty
skirt(skrt)sukně
umbrella(ambrela)deštník

učebnice strana 57 -nahoře zkus číst, dále popiš ústně, jaké je počasí
v daných městech-použij věty o počasí ze cvičení nahoře
PS strana70/2,1 -očísluj obrázky s počasím podle těchto vět:

1. It´s raining and windy.
2. It´s hot and sunny.
3. It´s hot and cloudy.
4. It´s cold and snowing.
5. It´s cold and sunny.
6. It´s cold and foggy.

PS strana 71 -dobrovolně (snowman=sněhulák, too=příliš)

Matematika

Opakovánípřevody jednotek– pracovní list ZDE

Zlomky-výklad učiva-učebnice strana 90 -nahoře -přečti si

+ nakresli do sešitu oba koláče i se zlomky

90/1 -vystřihni si…, 90/2,3 -ústně

Geometrie  -úkoly ZDE -rýsuj do sešitu G nebo na papír

Vlastivěda

Českomoravská vrchovina -města uč. strana 34

zápisky přepiš z webu -v sekci Zápisky

Přírodověda

Okolí lidských obydlí-opakování-projdi si v sešitě a zopakuj

nová látka-EKOSYSTÉM RYBNÍK uč. strana 62,64 nahoře

zápisky na webu nebo vytvoř vlastní

Plán 1.6.-5.6. 2020

 

Výuka on-line přes Teams

Team 1  – pátek 5. 6. od 13.30 -14.30

 

Český jazyk

Opakování podst. jm. PS Magik strana 55

Slovesa-budoucí čas-PS Magik strana 60

Slovesa-minulý čas-učebnice strana 93

93/2 ústně, 94/3,4 ústně

písemně 94/6 -vyber 1 sloveso zvratné a podle tabulky

nad cvičením 6 ho vyčasuj v minulém čase

Já zkusím sloveso těšit se.

č. j.č. mn.
1. těšil jsem se1. těšili jsme se
2. těšil ses !!!2. těšili jste se
3. těšil se3. těšili se

strana 94/7 písemně+vlnovkou označ slovesné tvary v minulém čase 

Anglický jazyk

Opakování-učebnice strana 51

napiš o dívce na obrázku několik vět do sešitu

Př. She  likes animals. She plays…. She has a ……

Opakování slovíček z minula-písemně i ústně -můžeš trénovat zde

PS strana 69/2,1-Přečti si v tabulce, co PRÁVĚ TEĎ Greg dělá.

Zakroužkuj YES  nebo NO, jestli to, co Greg říká, souhlasí s obrázkem.

1. I´m playing football. GOAL!
2. I´m playing basketball.
3. I´m making a cheese sandwich.YUM! (Mňam!)
4. I´m listening to music. COOL!
5. I´m reading a book. It´s funny!
6. I´m talking to Polly. I talk to Polly every day!

Matematika

Jednotky času

-přepiš do sešitu tabulku

 

přečti si nahoře stranu 85-písemně 85/1,2,3

Počítáme s milionem-učebnice strana 88, 89

písemně 88/1,3,5,2-jen 1příklad+zkouška, ústně 88/4

písemně 89/1,2,5, ústně 89/6

Vlastivěda

Opakování- Jižní Čechy

nová látka Českomoravská vrchovina strana 32, 33-přečti si

zápisky na webu werunak.cz -klikni v modré liště na slovo Zápisky

nebo si vytvoř svoje zápisky

Přírodověda

Živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí-strana 59,60 (nahoře)-přečti si

zápisky na webu werunak.cz -klikni v modré liště na slovo Zápisky nebo si  vytvoř svoje zápisky

Plán 25.5.-29.5. 2020

 

Výuka on-line přes Teams

Team 1  – pátek 29. 5. od 13.30 -14.30

Český jazyk

Opakování podst. jm.-PS Magik strana 54

Slovesa-čas budoucí-učebnice strana 91, 92

budu vařit/uvařím

bude malovat/namaluje

budete se koupat/vykoupete se

Závěr: Budoucí čas se tedy dá vyjádřit 2 způsoby.

ústně 91/2,3 / písemně 92/4+ slovesa v budoucím čase zvýrazni

vlnovkou

PS Magik strana 59

Anglický jazyk

nová lekce-Unit 8 What´s the weather like? =Jaké je počasí?

nová slovíčka-přepiš (vytiskni) na novou stránku+nadpis UNIT 8

Přepiš jen první a třetí sloupeček-výslovnost ne, podle výslovnosti se uč slovíčka správně vyslovovat

 výslovnost (nepiš do slovníčku) 
   talk      (tók)      hovořit, mluvit   
   I´m talking.      (ajm tókin)      (teď) hovořím    
   read       (ríd)      číst   
   I´m reading.      (ajm rídyn)      (teď) čtu   
   listen      (lisn)      poslouchat   
   make      (mejk)      dělat   
   phone      (foun)      telefon   
   It´s snowing.      (its snouin)      Sněží.   
   It´s raining.      (its rejnyn)      Prší.   
   cloudy      (klaudy)      zataženo   
   cold      (kould)      chladno   
   hot      (hot)      horko   
   knees      nýz      kolena   
   shoulders      šouldrs      ramena   

Můžeš si tuto tabulku a obrázek chlapce vytisknout a nalepit

do školního sešitu Aj.

učebnice strana 56 – příběh –poslech-viz odkaz

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories02/story_08?cc=cz&selLanguage=cs

zkus po poslechu přečíst celý příběh – překlad neznámých slov

Guess what? (ges vot)= Hádej co?

Go away. (gou evej)=Jdi pryč.

nobody (noubády)=nikdo

Oh dear! (ou dýr)=Pro pána krále!

busy(bizi)=zaneprázdněný

finished! (finyšt)=Hotovo!

Matematika

Římské číslice učebnice strana 69 nahoře přepiš

modré římské číslice do sešitu+ jejich hodnotu

XL=40

L=50 atd.

Zopakuj si: IVAN VEDL XENII LESNÍ CESTOU DO MĚSTA.

+co znamenají římská čísla: I, V, X, L, C, D, M

ústně 69/1,4, písemně 69/2,3

zábavné procvičování na:

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/rimske-cislice

Slovní úlohy učebnice strana 79-81

nahoře stránek si přečti způsob zápisu slovních úloh

na každé straně si vyber 1 úlohu a napiš do sešitu

(zápis+výpočet+odpověď)

písemně 81/3- procvičuj sčítání, odčítání pod sebou

+ písemně             24 576                 38 125 : 5

                                  .        52

Vlastivěda

Jižní Čechy – rekreace

učebnice strana 30-dole 

zápisky na webu

 

Přírodověda

Domácí mazlíčci

přečti v učebnici strany 57, 58

zápisky na webu

Plán 18.5.-22.5. 2020

 

Výuka on-line přes Teams

Team 1 – pátek 22. 5. v 9.30  (prvních 15 dětí v abecedě po příjmení Ne)

Team 2 – pátek 22. 5. v 10.30  (ostatních 15 dětí v abecedě od příjmení Ng)

 

Český jazyk

Opakování podst. jm. – PS Magik strana 53

Slovesa -čas přítomný

Vyčasuj sloveso KRESLIT, BÝT v přítomném čase do sešitu.

1. (já) kreslím1. (my) …
2. (ty) …2. (vy) …
3. (on, ona, ono) …3. (oni, ony, ona) …

Slovesa v přítomném čase-měkké í v koncovkách!!!

Dej pozor na sloveso BÝT  v přítomném čase!! Napiš si barevně.

1. (já) jsem1. (my) jsme
2. (ty) jsi2. (vy) jste
3. (on, ona, ono) je3. (oni, ony, ona) jsou

Často se nespisovně říká sem, si, sme…musíš psát s j!! – jsem, jsi..

Nepleť: A) sem=tady / jsem =tvar slovesa být v 1. os. č. j.

Dej to sem na stůl! /Jsem žákem IV. třídy.

  1. B) si=patří ke zvratnému slovesu/jsi=tvar slovesa být ve os. č. j.

Ema si užila narozeniny. – užít si /Byl jsi dnes ve škole?

učebnice strana 90-něco ústně, písemně 90/7 +7a

(přídavná jména-ptáme se na ně: Jaký? Který? Čí?)

PS Magik strana 58/2 a, b, c, d +58/3,4

A na závěr krátký testík-odpovědi do sešitu př. 1a, 2b…

Anglický jazyk

Unit 7-opakování- zkus test zde

Vysvětlení úkolů v testu: 1. Doplň slova a přiřaď čísla u povolání

k obrázkům. 2. Piš čas.  3. Zakroužkuj podle těchto nápovědných vět:

   1      I work in a hospital. I wear a uniform.   
   2     I work in a school. There are twenty-five children in my class. (class=třída)
   3     I work with a computer and  I often write letters.
   4    I work in a garage. I work with cars.
5 I get up very early. My job si making bread. (early=brzy, making=dělání)
6 My job is very dangerous. I don´t work on the planet Earth. (on the planet Earth=na planetě Zemi)

PS strana 66 – nezapomeň Greg (he), Polly (she) goes, does,

has…na konci sloves piš  s    (she reads = ona čte)

strana 68 celá +do 4 obrázků na straně 68 uprostřed napiš

 věty: I get up at ….. I have breakfast at…

Matematika

Římská čísla-učebnice strana 68/1,2 ústně

68/3,4-písemně-př. III+I=IV  – výsledky římsky!!

Nauč se zpaměti tuto větu:

IVAN VEDL XENII LESNÍ CESTOU DO MĚSTA.

Písmeno na začátku každého slova v této větě označuje základní

římskou číslici.  IVAN-na začátku je I, I=1   VEDL – na začátku je V, V=5

Tuto tabulku si vytiskni nebo přepiš do sešitu.

Jednotky objemu-učebnice strana 84-nahoře si připomeň

něco ústně, písemně 84/1,4

Vlastivěda

Jižní Čechy-města, hospodářství

přečti si v učebnici stranu 29, 30, zápisky na webu

Přírodověda

Okolí lidských obydlí- živočichové

přečti si v učebnici stranu 56, 57 (nahoře), zápisky na webu

Plán 11.5.-15.5.2020

 

Výuka on-line přes Teams

Team 1 – pátek 15. 5. v 9.30  (prvních 15 dětí po příjmení Ne)

Team 2 – pátek 15. 5. v 10.30  (ostatních 15 dětí od příjmení Ng)

 

Český jazyk

Opakování podst.jm. – PS Magik strana 52

Slovesa-procvičování (osoba, číslo, čas)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

PS Magik strana 57

Slovesa-časování-čas přítomný

učebnice strana 89/1-přečti si, co již víš o slovesech

89/2,3+3a ústně, 89/4 písemně-Pozor! V přítomném čase

se v koncovkách sloves píše vždy měkké i, í (kreslí, myslí).

Anglický jazyk

opakuj si slovíčka – povolání

https://quizlet.com/128621729/learn

PS strana 62 /2,1- označ postavy číslem podle toho,

co dělají -věty v tabulce ti napoví

   1       She works in a shop.   
   2      She wears jeans and drives a lorry. (lorry=nákladní auto)   
   3      He brings you letters  and cards. He drives a van. (letters and cards=dopisy a pohlednice, bring=přinášet, nést, van=dodávka)   
   4      She works in a sports centre.   
   5      He brings you food and drinks. He works in a cafe.     
   6      He drives a taxi.   

PS strana 63- Pozor! On/Ona pracuje, nosí, řídí…

=He/She works, wears, drives… na konci sloves piš s

(PS strana 61-dobrovolně –mend cars= opravovat auta)

Matematika

Číslo milion-učebnice strana 86-nahoře výklad učiva

přepiš číslo 1 384 256 do sešitu, vymysli další  tři

7-ciferná čísla, u jednoho čísla vyznač:

řád J, D, S, T, DT, ST, M (jednotky, desítky, stovky, tisíce…)

ústně 86/1,2,3 písemně 86/4-piš jen čísla,86/5

strana 87-něco ústně, písemně 87/1,3,6

Římská čísla– seznámení s novým učivem – video

https://www.youtube.com/watch?v=CSAmIDzgmBY

přepiš si prvních 10 římských čísel do sešitu

(nejdříve napiš nadpis Římská čísla)

Vlastivěda

Jižní Čechy– přečti si  v učebnici stranu 27,28

-používej mapu a ukazuj si nové pojmy na mapě

zápisky na webu

Přírodověda

Okolí lidských obydlí-rostliny– přečti si v učebnici stranu 55

zápisky na webu

doporučuji pěkná výuková videa – vlastivěda, přírodověda

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prirodoveda-vlastiveda?stupen=1-stupen-zs&stranka=2

Plán 4.5.-7.5.2020

Český jazyk

Opakování podstatných jmen PS Magik strana 51

Slovesa –TVARY JEDNODUCHÉ A SLOŽENÉ

Tuto tabulku si zapamatuj! Můžeš si ji vytisknout a nalepit do sešitu.

učebnice strana 87, ústně 1,2, 87/3 přepiš+3a-slovesné tvary

 podtrhni a napiš nad ně J-jednoduchý, S-složený

(Nápověda: Za zvratnými slovesy stojí  zájmeno se/si.)

Anglický jazyk

opakování určování času -pracovní list zde

nová slovíčka Unit 7 -názvy různých profesí

-zapiš do slovníčku+zkoušej se je naučit psát

firefighter hasič(ka)
baker pekař(ka)
astronaut kosmonaut(ka)
teacher učitel(ka)
music teacher učitel(ka) hudby
office worker úředník, úřednice
nurse zdravotní sestra
clown klaun
mechanic mechanik
postman pošťák
I´m a postman. Já jsem pošťák.
job zaměstnání
uniform uniforma
wear nosit (na sobě oblečení)
drive řídit (auto)
use používat

výslovnost slovíček v PS strana 92

učebnice Aj 49 nahoře –zkus ústně –čti a přiřaď

PS strana 60/ 1,2 -u cvičení 1 piš povolání do obrázků

Matematika

PS Fotbalista strana 8, strana 9 – 1,2 (vypočítej způsobem,

který znáš-vypočti si nejdříve závorku a pak počítej dále) 

Jednotky hmotnosti učebnice strana 83 –nahoře si zopakuj

písemně 83/3, 4

Vztahy mezi čísly učebnice strana 77,78 -něco ústně

písemně77/3, 78/1 hledaná čísla si označuj danými symboly

+vymysli 1 hádanku o neznámém číslu + vyřeš ji

Př. Myslím si číslo m, které je součinem čísel  80 a 900.

Výpočet: m = 80 · 900

                 m = 72 000

Vlastivěda

zopakuj si poslední látku a koukni se na nějaké video o České republice 

Přírodověda

zopakuj si poslední látku, vyber si z učebnice nějakou rostlinu či živočicha, zkus o nich zhlédnout video

Plán 27.4.-30.4.2020

Český jazyk

Opakování podstatných jmentest

PS Deštník-dodělávej si do konce (diktáty nemusíš)

Slovesa-připomeň si a zapamatuj:

(první tabulku od  3. řádku si můžeš barevně přepsat do sešitu školního

s nadpisem SLOVESA)

učebnice strana 86-přečti si žluté tabulky –písemně  86/1e, ústně 86/3

strana 88 –něco ústně, písemně 88/3 -nezapomeň podtrhnout zvratná slovesa

(mají vedle sebe se nebo si)

příští týden budeš potřebovat PS Magik

Anglický jazyk

opakuj si slovíčka z minulého týdne – Unit  7

oprav si ve slovníčku: have breakfast, I have breakfast

-za have nebude a

trénování času na:

http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/daily-routines-ipl/153-what-time-is-it-kolik-je-hodin/

PS  strana 59/1,2    59/1 Přepis nahrávky-viz tabulka:

Připoj hodiny k činnostem Grega podle těchto vět:

 

1     I get up at seven o´clock.
2     I have a shower at quarter past seven.
3     I have breakfast at quarter to eight.
4     I go to school at half past eight.

 

– napiš stejné věty +uprav si časy podle sebe-do sešitu Aj

PS strana 64/2

Matematika

PS Fotbalista str. 6,7 (na straně 6 u cvičení 3 nejdříve vytvoř příklad,

kterým zjistíš chybějící číslo v okénku-bude zapsáno jako výsledek pod čarou)

Př. Zjišťuji první  číslo (=sčítance) u příkladu na sčítání, pomohu si odčítáním…

(zkouška=doplň vypočítané číslo do okénka a opiš první příklad )

 

 341zk. 283
58– 5858
341283341

 

učebnice strana 76- přečti si dvě tabulky nahoře

zapiš si barevně do sešitu modrou tabulku bez poslední věty

strana 76 –ústně cvičení 1,2,3/písemně cvičení 4

zopakuj si násobení, dělení – strana 78 –  2,3 vyber si několik příkladů

a vypočítej do sešitu

Vlastivěda

Západní Čechy-opakuj si znalosti –pracovní list zde

trénuj orientaci na mapě – hledej  na mapě známá pohoří, řeky, města

západních Čech

Přírodověda

Okolí lidských obydlí-rostliny strana 52, 53-nahoře, 54

zápisky na webu

Plán 20.4.-24.4.2020

Český jazyk

Opakování podstatných jmen rodu mužského

učebnice strana 81, 82 – něco ústně, písemně 82/9a

82/11-diktát + oprava diktátu

Podstatná jména-opakování – učebnice strana 83, 84

 -něco ústně, písemně 84/8

PS Deštník – doplň si postupně celý sešit do 30. 4.

Anglický jazyk

Nová lekce – Unit 7 People at work (Lidé v práci)

nová slovíčka –přepiš do slovníčku Aj na novou stránku a nauč se je

 

Unit 7 
quarter past (seven)čtvrt na (osm)
quarter to (seven)tři čtvrtě na (sedm)
clockhodiny
get upvstávat (z postele)
showersprcha, sprchovat (se)
have a showerdát si sprchu
have a breakfastsnídat
I have a breakfast.Já snídám.
go to bedjít do postele
workpráce, pracovat

učebnice strana 48 – příběh – poslech (viz odkaz níže) + čtení

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/story_07?cc=cz&selLanguage=cs

do školního sešitu Aj přepiš (piš quarter s malým q) nebo vytiskni a nalep

What time is it?

trénuj určování času –čtvrt, tři čtvrtě –pracovní list zde-písemně  

(pokud nemáš tiskárnu, přepiš  časy bez ciferníků do školního sešitu Aj

-piš quarter s malým q)  

Matematika

Opakování

PS Fotbalista strana 4, 5

učebnice strana 74 – ústně cvičení 4, písemně 74/2,3

strana 75 – písemně 1,2

Jednotky délky -opakování učebnice strana 82

Vlastivěda

Západní Čechy-obyvatelstvo a města-přečti na straně 25 zápisky na webu – sekce Zápisky

Přírodověda

Člověk a park-přečti na straně 51

zápisky na webu-sekce Zápisky

Opakování učiva Park a městská zeleň zkus test zde

-kdo nemá možnost test vytisknout, odpovědi vypracuje

do sešitu

Plán 6.4.-17.4.2020 (14 dní)

Český jazyk

Podstatná jména rodu mužského

vzory předseda, soudce

učebnice strana 80 – přečti si nejprve žluté a modré tabulky

-spodní modrou tabulku přepiš do školního sešitu

 80/1 písemně, ostatní cvičení ústně

PS Deštník strana 26 (od strany 27 -opakování –doplňuj si průběžně

do konce dubna)

Anglický jazyk

zkus test  – vytiskni a vypracuj, kdo nemá tiskárnu, přepíše jednotlivá cvičení do školního sešitu Aj

vysvětlení úkolů v testu

1. Spoj slova, která k sobě patří.

2. Piš věty (koukej na aktivity dětí a na smajlíky pod nimi :).

3. Piš věty podle sebe (co děláš v úterky, ve středy-používej slovíčka,

která znáš ze 6. lekce – můžeš se inspirovat stranou 52,53 v pracovním sešitě Aj.

Matematika

Písemné násobení dvojciferným činitelem

učebnice strana72, 73 něco ústně, písemně 72/3 73/1,2

PS Bruslař strana 4, 5

Pamětné násobení a dělení čísel zakončených nulami

 

 

pro připomenutí  zhlédni videa

https://www.youtube.com/watch?v=hnWaY1G8Tm0

https://www.youtube.com/watch?v=dTkgbuGzDZs

-vyber si některá cvičení na násobení a dělení a napiš  je do sešitu

Vlastivěda

Severní Čechy-opakování

Západní Čechypovrch oblasti, vodstvo –  přečti -strana 23, 24 – zápisky do sešitu

(můžeš vytvořit  nebo přepsat podle webu-sekce Zápisky)

Přírodověda

Pole –opakování

učebnice strana 48 dole, otázky 1-6 –odpověz do sešitu PŘV

Parky a městská zeleň – rostliny a živočichové v parcích – přečti-strana 50, 51

-zápisky do sešitu (můžeš vytvořit nebo přepsat podle webu-sekce Zápisky)

Plán 30.3.-3.4.2020

Český jazyk

Podstatná jména rodu mužského

zaměření na vzory MUŽ, STROJ  (měkké vzory)

učebnice str. 78, 79-něco ústně, písemně 78/1b, 78/3, 79/3, 4

PS Deštník strana str. 24, 25

Vyjmenovaná slova po P-opakování  na https://skolakov.eu/

Anglický jazyk

6. lekce –zapiš do slovníčku a nauč se nová slovíčka z učebnice na straně 43 nahoře

(je to 6 slovíček pod televizemi)- český význam najdeš

v PS na straně 91-UNIT 6 + zapiš slovíčko favourite=oblíbený

PS strana 54/2, strana 56/1,2

Matematika

PS Bruslař 18/3 (nejdříve vypočítej závorku), strana 26

PS Fotbalista (nový 3. díl)-strana 1, 3

 učebnice strana 63, 67 – něco  ústně, 67/1 písemně do sešitu

strana 70-připomeň si dělení-70/4 písemně 2 příklady + kontrola

Písemné násobení dvojciferným činitelem-výklad  v učebnici 

na straně 71

 nebo ve výukovém videu

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-36/

 

učebnice strana 71/1- zkus písemně (+můžeš si vymyslet další podobné příklady a vypočítat je)

Vlastivěda

Severní Čechy-obyvatelstvo a města, cestovní ruch

přečti na str. 21, 22 v učebnici VL+ zápisky do sešitu

(na webu werunak.cz –  sekce Zápisky)

práce s mapou-nové zeměpisné pojmy ukázat na mapě

Přírodověda

Živočichové na poli– ústní opakování

Člověk a pole -přečti v učebnici PŘV na straně 48+ zápisky do sešitu  

(na webu werunak.cz –  sekce Zápisky)

Plán 23.3.-27.3.2020

Český jazyk

Podstatná jména rodu mužského

-zaměření na vzor PÁN, HRAD

-učebnice strana 74 až 77- některá cvičení ústně, písemně 75/5,6

76/1c, 77/5 do sešitu školního

!!!Doporučení!!!            

Koncovky podst. jmen podle vzoru PÁN vždy odůvodňovat

daným tvarem vzoru pán- PÁNI/PÁNY! Nebo si na podst. jm.

podle vzoru PÁN ukázat ti/ty.

 

  • (Ti) psi štěkali. – Páni štěkali. Děti uslyší -ni (napíší psi s měkkým i).
  • Viděl (ty) psy. – Viděl pány. Děti uslyší  -ny (napíší psy s tvrdým y).

PS Deštník strana 21, 22

 

zopakovat –vyjmenovaná slova po M, zkusit cvičení na www.skolakov.cz

-klikni na Český jazyk  3. třída- VS po M

Anglický jazyk

Opakování – slovní zásoba 6. lekce

Procvičuj měsíce.

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-months9.htm

Procvičuj dny v týdnu.

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-months4.htm

PS strana 53/4,strana 58

Matematika

Opakování PS Bruslař strana 14, 15 dodělat, strana 18/1
připomenout písemné dělení -PS Bruslař strana 21 (stačí 4 př. = nemusí být cv. 1b) 

učebnice –strana 60 – něco ústně, písemně 60/2-slovní úloha se zápisem do sešitu –sčítej, odčítej pod sebou

Pamětné násobení a dělení čísel

učebnice strana 65, 66 (nahoře stránek-objasnění, výklad tématu) + zvolit si některá cvičení ústně, některá písemně do sešitu

Vlastivěda

Severní Čechy-vodstvo a podnebí

učebnice VL strana 20, 21 -vypsat řeky, vodní nádrž, jezero severních Čech + podnebí v této oblasti do sešitu, práce s mapou ČR (vše si ukázat na mapě, včetně  pohoří severních Čech)

Přírodověda

Živočichové na poli (bezobratlí, obratlovci) -zapiš živočichy s 1, 2 informacemi o nich ze strany učebnice PŘV 46, 47 -vyber si 1 živočicha a nakresli ho

Plán 16.3.-20.3.2020

Český jazyk

Podstatná jména -vzory, koncovky

A. rod střední, ženský – opakování

uč. Čj

strana 70 ústně cvičení 5 a 6

strana 70 pisemně cvičení  7

v pátek zkusit diktát strana 70 cvičení 9  -společně opravit s rodiči, 

oprava chyb pod diktát

 

B. rod mužský

uč. strana 73 – ústně

pracovní sešit Deštník, strana 19 a 20

Anglický jazyk

lekce 6 -opakovat slovní zásobu (písemně i ústně)

nová slovíčka –dny v týdnu (skupina p. uč. Janákové)

nová slovíčka –měsíce v roce (skupina p. uč. Pospíšilové)

 

pracovní sešit –strana 91 nová slovíčka-přepsat do slovníčku

pracovní sešit strana 52 cvičení 2,  strana 53 cvičení 3

čtení vět v učebnici strana 42 dole + překlad ústně 

Matematika

opakování

uč. strana 59 a 61 -něco ústně, něco písemně do školního sešitu

pamětné násobení čísel větších než 10 000 -nová látka

uč. strana 64 -něco ústně, něco písemně

M-geometrie

pracovní sešit Bruslař strana 22 cvičení 2 a 3

Vlastivěda

Severní Čechy-Povrch oblasti – nová látka

uč. VL strana 19 a 20 -vypsat do sešitu pohoří a některé zajímavosti o nich

práce s mapou– ukázat pohoří S Čech na mapě

Přírodověda

 Ekosystém -pole

Další plodiny, plevele na poli -nová látka

uč. Přv strana 46 -vypsat do sešitu zápisky, popř. nakreslit některé z daných plodin, plevelů