Plán učiva 5. třída - říjen

Čj-opakování – stavba slova, pravopis-vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, koncovky podstatných jmen, slovesné kategorie (osoba, číslo, čas), jmenné kategorie (pád, číslo, rod, vzor)
PS Sova str. 10, 11, 12, 13, 14
PS Vesmír str. 15, 16, 17, 27
učebnice Čj str. 14 až 16 – vyber nějaká cvičení ústně
-písemně do sešitu školního str. 16/5 + pastelkou rozděl slova z nabídky na předponu, kořen, příponu

M-opakování – sčítání, odčítání, násobení, dělení do 1 000 000, slovní úlohy, převody jednotek-délky, času, hmotnosti a objemu

PS Taktik – 8, 9, 10, 11, 12, 13-př. 7 ne, (14-jen pro rychlejší žáky-14/př.1
děl klidně pod sebou)
učebnice M- str. 15 až 20 něco ústně
-písemně do školního sešitu přepiš barevně a nauč se tabulky převodů
-učebnice str. 14/2, 16/2, 18/2, 19/3 (děti s podpůrnými opatřeními mohou používat přehledy převodů jako pomůcku)

Aj1 (p. uč. Pospíšilová)

1. nauč se slovíčka ze slovníčku (ústně i písemně) -to be quiet, to check…. nebo se je uč v pracovním sešitě str. 68 -jsou modrá (kdo je ještě nemá ve slovníčku, přepíše je)
PS Aj str. 23
2. nová látka-Země a národnosti (Countries and nationalities)
-do slovníčku přepiš červená slovíčka z pracovního sešitu str. 69- nadpis
UNIT 1 (začni psát ve slovníčku na nové stránce)
Výslovnost nových slovíček klikni zde (nepiš do slovníčku):
PS Aj 28-29

Aj2 (p. uč. Kreychiková)

1. procvičování slovesa to be, PS (pracovní sešit) 30-31, dodělat pracovní list
2. PS 32-33, učebnice Aj str. 28/1,2, napsat o sobě jako v bublině
na str. 28/2, naučit se slovíčka str. 69-1A
Přv – učebnice str. 14, 15- přečti si a napiš zápisky do sešitu Přv
zápisky z jednotlivých kapitol budou na webu weruňák (www.werunak.cz) -složka 5.třída


Vl – zopakuj si vodstvo Evropy (pracuj s mapou)
nové učivo-učebnice str. 19, 20 -přečti si, zápisky z webu přepiš
do sešitu Vl